حوزه انتخابیه شانزدهم نیویورک

حوزه انتخابیه شانزدهم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه شانزدهمین نیویورک
نماینده کنونی الیوت انگل (د)
Cook PVI D+19

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 16th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_16th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=553796219 (accessed July 12, 2013).