حوزه انتخابیه نوزدهم تگزاس

حوزه انتخابیه نوزدهم تگزاس یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت تگزاس قرار دارد.

حوزه انتخابیه نوزدهمین تگزاس
نماینده کنونی رندی نوگبائور (ج)
جمعیت (۲۰۰۰ ) ۶۵۱٬۶۱۹
درآمد سرانه ۳۱٬۵۷۵ دلار آمریکا
نژاد ۷۷٫۲% سفیدپوست، ۵٫۵% سیاه‌پوست، ۰٫۸% آسیایی، ۲۹٫۰% هیسپانیک، ۰٫۶% سرخ‌پوست، ۰٫۵% دیگر
Cook PVI R+26 (2012)

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Texas's 19th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas's_19th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=531619327 (accessed July 12, 2013).