حوزه انتخابیه نوزدهم نیویورک

حوزه انتخابیه نوزدهم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه نوزدهمین نیویورک
نماینده کنونی Chris Gibson (ج)
Cook PVI D+1

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 19th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_19th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=562145492 (accessed July 12, 2013).