حوزه انتخابیه هشتم ویسکانسین

حوزه انتخابیه هشتم ویسکانسین یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت ویسکانسین قرار دارد.

حوزه انتخابیه هشتمین ویسکانسین
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
The district from 2003 to 2013
نماینده کنونی رید ریببل (ج)
مساحت ۹٬۷۴۰٫۴۴ mi²
توزیع ۵۶٫۰۴% شهری، ۴۳٫۹۶% روستایی
جمعیت (۲۰۰۰ ) ۶۷۰٬۴۸۰
درآمد سرانه ۴۳٬۲۷۴ دلار آمریکا
نژاد ۹۳٫۲% سفیدپوست، ۰٫۶% سیاه‌پوست، ۱٫۴% آسیایی آمریکایی، ۲٫۲% هیسپانیک، ۲٫۷% سرخ‌پوست، ۰٫۱% دیگر
شغل ۲۹٫۳% یقه آبی، ۵۳٫۹% یقه سفید، ۱۶٫۸% یقه خاکستری
Cook PVI R+2

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Wisconsin's 8th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wisconsin's_8th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=561200196 (accessed July 12, 2013).