حوزه انتخابیه کلی آلاباما

حوزه انتخابیه کلی آلاباما یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت آلاباما قرار دارد.

حوزه انتخابیه اصلی آلاباما (منسوخ )
سال‌ها ۱۸۱۹–۱۸۲۳, ۱۸۴۱–۱۸۴۳, ۱۸۷۳–۱۸۷۷, ۱۹۱۳–۱۹۱۷, ۱۹۶۳–۱۹۶۵

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Alabama's at-large congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alabama%27s_at-large_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=537131080 (accessed July 12, 2013).