حوزه انتخابیه یازدهم فلوریدا

حوزه انتخابیه یازدهم فلوریدا یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت فلوریدا قرار دارد.

حوزه انتخابیه یازدهمین فلوریدا
نماینده کنونی ریچ نوگنت (ج)
Cook PVI R+8
حوزه انتخابیه یازدهم فلوریدا

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Florida's 11th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Florida's_11th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=562159806 (accessed July 12, 2013).