حوزه انتخابیه یازدهم میشیگان

حوزه انتخابیه یازدهم میشیگان یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت میشیگان قرار دارد.

حوزه انتخابیه یازدهمین میشیگان
نماینده کنونی کرری بنتولیو (ج)
جمعیت (۲۰۱۰ ) ۷۰۵٬۹۷۴
نژاد ۸۲٫۲% سفیدپوست، ۵٫۰% سیاه‌پوست، ۷٫۶% آسیایی آمریکایی، ۳٫۱% هیسپانیک، ۰٫۲% سرخ‌پوست
Cook PVI R+4

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Michigan's 11th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michigan%27s_11th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=557984290 (accessed July 12, 2013).