حوزه انتخابیه یازدهم نیویورک

حوزه انتخابیه یازدهم نیویورک یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت نیویورک قرار دارد.

حوزه انتخابیه یازدهمین نیویورک
نماینده کنونی Michael Grimm (ج)
Cook PVI R+4

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "New York's 11th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York%27s_11th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=556191981 (accessed July 12, 2013).