طریقهٔ حکومتِ زمان‌خانِ بروجردی و سرگذشتِ آن ایام، نمایش ایرانی، نوشته میرزا آقا تبریزی است.[۱] نمایش حکومتِ زمان‌خان، با زبانِ طنز، فساد و رشوه‌خواری در دورهٔ پیشامشروطه قاجار را به استهزاء می‌گیرد.[۱]

داستانویرایش

زمان‌خان، حاکم بهشت‌آباد برای به‌دست آوردن منصب خود به شاه قاجار رشوه داده و حال که بر مسند قدرت تکیه‌زده، در نظر دارد چند برابر این رشوه را از مردم بازپس بگیرد.[۲]

در فرهنگ عامهویرایش

پانویسویرایش