حکومت پدرمیراثی

حکومت پدرمیراثی (پاتریمونیال) گونه‌ای از حکومت است که در آن حکومت ، دست طبقه‌های بالا و متوسط را از قدرت کوتاه می‌کند و حاکم می‌تواند اراضی و کسب‌وکار افراد را بدون هشدار قبلی از آنان بگیرد. ارتش‌های کشورهای پدرمیراث به حاکم وفاداری دارند و نه به کشور.[۱]

آن‌چه در نظام پدرمیراثی معنایی ندارد تفکیک حوزهٔ امور خصوصی از حوزهٔ امور عمومی است؛ یعنی میان منافع شخصیِ صاحب منصب و منافع عمومی که به نحوی با منصب او ارتباط داشته باشند تمایزی وجود ندارد. در چنین نظامی شایسته‌سالاری معنی ندارد و تنها وفاداری فرد به صاحب‌منصب بالاتر معیار گمارش اوست.[۲]

حکومت پدرمیراثی فاقد دستگاه اداری به معنای جدید است و به رغم ظاهر آن، نوعی حکومت خان‌خانی و ملوک الطوایفی است و در آن چیزی به نام دولت وجود پیدا نکرده‌است. گرچه ظاهراً نظام پدرمیراثی ناگزیر به برپایی دستگاه اداری می‌شود، اما تفاوت این دستگاه با دیوان‌سالاری جدید در این است که در دستگاه پدرمیراث صاحب‌منصبان معمولاً منصب خود را از شخص سلطان می‌خرند و بدین طریق مالک منصب خود می‌شوند.[۲]

منابعویرایش

  1. یدالله موقن: تفاوت تمدن‌های شرق و غرب از دیدگاه ماکس وبر، در: ماه‌مگ، بازدید: سپتامبر ۲۰۰۹.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ یدالله موقن: تفاوت تمدن‌های شرق و غرب از دیدگاه ماکس وبر، در: ماه‌مگ، بازدید: سپتامبر ۲۰۰۹.