حیران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

حیران‌ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: