عادت ماهانه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از حیض)

منظور از عادت ماهانه می‌تواند موارد زیر باشد:

  • قاعدگی، خونریزی از پوشش داخلی رحِم
  • چرخهٔ قاعدگی یا سیکل قاعدگی یا دورهٔ قاعدگی: روند ماهانهٔ بدن زنان