خانات غازی‌قمق

خانات غازی‌قمق یک نهاد لاکی بود که در داغستان کنونی پس از فروپاشی شمخالات غازی قمق در ۱۶۴۲ بنیان‌گذاری شد. مردمان آن شامل قبایل گوناگون لزگی و آوار بود.

خانات غازی‌قمق
خانات لاک

زبان لاکی: Gazigumukssa Khanlug
Lakssa Khanlug
Khanate
۱۶۴۲–۱۸۶۰
پرچم Khanate
پرچم
پایتختکوموخ
زبان(های) رایجزبان لاکی
دین(ها)
اسلام
خان 
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۶۴۲
• فروپاشی
۱۸۶۰
پیشین
پسین
شمخالات غازی قمق
کوموخ

منابعویرایش