خاندان اوگاساوارا

خاندان اوگاساوارا (انگلیسی: Ogasawara clan) یکی از خاندان‌های ژاپن بود این خاندان عهده دار مقام شوگو (فرماندار محلی) از (۱۱۸۵–۱۶۰۰ میلادی) بر ولایت شینانو بود.

خاندان اوگاساوارا
(مون) نشان خانوادگی
استان بومیولایت شینانو
خاندان مادرخاندان تاکدا
القابشوگو
دایمیو
بنیانگذارOgasawara Nagakiyo
سال بنیانگذاریقرن سیزدهم
انحلالهنوز ادامه دارد
شاخه‌هاخاندان میوشی
Mizukami clan
خاندان تومونو
Hayashi clan (Jōzai)

منابع ویرایش