خاندان ای (به ژاپنی: 井伊氏 Ii-shi) یک خاندان ژاپنی در ولایت توتومی بود. این خاندان ابتدا از خاندان ایماگاوا پیروی می‌کرد، و سپس طرفدار خاندان ماتسودایرا در ولایت میکاوا شد.

خاندان ای
井伊氏
مون خاندان ای
استان بومیولایت میکاوا
خاندان مادرخاندان فوجی‌وارا
القابگوناگون

رئیس خانواده ویرایش

 1. ای تومویاسو (1010-1093)
 2. ای تومومونه
 3. ای مونتسونه
 4. ای توموفومی
 5. ای توموای
 6. ای تومونائو
 7. ای کوره‌نائو
 8. ای مورینائو
 9. ای یوشینائو
 10. ای یانونائو
 11. ای یاسونائو
 12. ای یوکینائو (1309-1354)
 13. ای کاگه نائو
 14. ای تادانائو
 15. ای نائوجی
 16. ای نائوهیرا
 17. ای نائومونه
 18. ای نائوموری
 19. ای نائوچیکا
 20. ای نائوتورا
 21. ای نائوماسا
 22. ای نائوکاتسو
 23. ای نائوتاکا
 24. ای نائوزومی (1625-1676)
 25. ای نائو‌ ئوکی (1656-1717)
 26. ای نائومیچی (1689-1710)
 27. ای نائوتسونه (1693-1710)
 28. ای نائو ئوکی (1656-1717)
 29. ای نائونوبو (1700-1736)
 30. ای نائوسادا (1700-1760)
 31. ای نائویوشی (1727-1754)
 32. ای نائوسادا (1700-1760)
 33. ای نائوهیده (1729-1789)
 34. ای نائوناکا (1766-1831)
 35. ای نائواکی (1794-1850)
 36. ای نائوسوکه
 37. ای نائونوری
 38. ای نائوتادا (1881-1947)
 39. ای نائویوشی (1910-1993)
 40. ای نائوهیده
 41. ای تاکه‌او (تولد.1969)

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش