خاندان روکّاکو (به ژاپنی: 六角氏, Rokkaku-shi) یک خاندان سامورایی ژاپنی بود که مقر آن در ولایت اومی قرار داشت.

خاندان روکاکو
(مون) خاندان
استان بومیولایت اومی
خاندان مادرSasaki clan
القابشوگو
دایمیو
بنیانگذارRokkaku Yasutsuna (Sasaki Yasutsuna)
سال بنیانگذاریقرن سیزدهم

منابع ویرایش