خاندان شیباتا (انگلیسی: Shibata clan) یکی از خاندان‌های ژاپنی در طی دوره هی آن در ولایت اچیگو بود.

خاندان شیباتا
新発田
استان بومیولایت اچیگو
خاندان مادرخاندان ساساکی
آخرین حاکمشیباتا شیگه‌ایه
سال بنیانگذاریقرن دوازدهم
انحلالاواخر قرن شانزدهم
پایان حکومت۱۵۸۷, مرگ شیباتا شیگه‌ایه

منابع ویرایش