خانی‌خان خانم

خانی‌خان خانم (درگذشته ۲ اوت ۱۵۸۰ میلادی در قزوین) قابله و دایه عباس میرزا (شاه عباس یکم) مادر علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو بود. خانی‌خان خانم و علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو از طرف شاه اسماعیل دوم مامور کشتن عباس میرزا (بعداً شاه عباس یکم) می‌گردند ولی چون شاه اسماعیل دوم کشته شد، لَلِ‍هٔ او و امیرالامرایی خراسان شد. خانی‌خان خانم پیش از این نیز دایهٔ شاهزاده حمزه میرزا برادر بزرگتر عباس میرزا بود.[۱] خانی‌خان خانم مدت‌ها در حرمسرای سلطان محمد میرزا به عنوان قابله و دایهٔ حمزه میرزا و سایر فرزندان وی، خدمت کرده بود.[۲]

پس از قتل شاه اسماعیل دوم برنامهٔ کشتن عباس میرزا ناکام ماند. این رویداد باعث شد علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو جشنی بر پا کند و خود را لل‍هٔ عباس میرزا معرفی کند.[۳]

پس از جنگ‌های خراسان (۱۵۸۰) و با توجه به اختلافات طوایف ترکمان و تکلو با شاملو و استاجلو، خانی‌خان خانم مادر علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو (از مخالفان طوایف ترکمان و تکلو) که در دربار قزوین و در خدمت شاه محمد خدابنده بود مورد حسادت سران طوایف ترکمان و تکلو قرار گرفت و کشته شد.[۴]

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷

پانویسویرایش

  1. فلسفی، نصراله، زندگانی شاه عباس اول، ۳۳
  2. فلسفی، نصراله، زندگانی شاه عباس اول، ۶۴
  3. فلسفی، نصراله، زندگانی شاه عباس اول، ۶۵
  4. فلسفی، نصراله، زندگانی شاه عباس اول، ۸۱