خاکستری (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

خاکستری یک رنگ است.

خاکستری همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌هاویرایش

موارد دیگرویرایش