ختل

یک منطقه تاریخی در تاجیکستان

خُتَل یا به صورت جمع خُتَلان، یک منطقه تاریخی در کرانه شمالی رود آمودریا، بود که میان شاخه‌های وخش و پنج این رود قرار داشت. این منطقه تقریباً در مرزهای ولایت ختلان تاجیکستان امروزی قرار دارد.

منابعویرایش

  • Bosworth, C.E. (1986). "Khuttalān". The Encyclopedia of Islam, New Edition, Volume V: Khe–Mahi. Leiden and New York: BRILL. pp. 75–76. ISBN 90-04-07819-3.
  • Bosworth, C. Edmund (2009). "ḴOTTAL". Encyclopædia Iranica, Online edition. Retrieved 6 May 2014.