خرمگس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خرمگس، ممکن است بر موارد زیر دلالت داشته باشد:

  • خرمگس یا خرمُنْج، نوعی مگس بزرگ
  • خرمگس (رمان)، رمانی از نویسندهٔ انگلیسی، اتل لیلیان وینیچ
  • خرمگس اجتماعی، شخصی که نظریات غالب جامعه و شرایط امور را به چالش بکشد، پرسش‌های نو بکند و برانگیزاننده و آزاردهنده باشد