خرک یک قطعه در برخی سازهای موسیقی است که سیم‌های ساز را بالا نگه می‌دارد. خرک در سازهای زهی متداول است.

در ویولنسل، سیم‌ها در انتها به سیم‌گیر متصل هستند و توسط خرک ساز بالا نگه داشته می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش