خسروی دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

اشخاص

كمال خسروي

روستاویرایش