خشم انفجاری (انگلیسی: Rage) خشمی شدید و غیرقابل کنترل است که مرتبه‌ای بالاتر از واکنش خصمانه به آسیب یا

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش