خط‌خطی‌های ناخوانا

آلبومی از نانسی عجرم

«خط‌خطی‌های ناخوانا» آلبومی از هنرمند اهل لبنان نانسی عجرم است که در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شد.

خط‌خطی‌های ناخوانا
Nancy Shakhbat-Shakhbet.jpg
آلبوم استودیویی از
انتشار۲۱ سپتامبر ۲۰۰۷
گاه‌نگاری نانسی عجرم
نوازش کن و لوس شو
(۲۰۰۶)
خط‌خطی‌های ناخوانا
(۲۰۰۷)
درباره چه می‌اندیشی؟
(۲۰۰۸)
تک‌آهنگ‌ها از شخبط شخابیط
 1. «خط‌خطی‌های ناخوانا»
  پخش: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
 2. «Shater»
  پخش: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
 3. «Katkouta»
  پخش: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
 4. «Eid Milad»
  پخش: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
 5. «Resala Elal Alam»
  پخش: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴

منابعویرایش