خط ب

سامانه نوشتاری باستانی

خط ب یک خط هجانگار بود که زبان یونانی میسنی که کهن‌ترین زبان تأییدشده یونانی است، بدان نگاشته می‌شد. تاریخ این خط به چندین سده پیش از خط یونانی کنونی بازمی‌گردد. خط ا نیای این خط است و کهن‌ترین اثر مکتوب به یونانی میسنی و این خط مربوط به سال ۱۴۵۰ پیش از میلاد است.[۱]

خط ب
نوعخط هجانگار همراه با اندیشه‌نگاشت
زبان‌هایونانی میسنی
دورهٔ زمانیعصر برنز
وضعیتمنقرض
سامانهٔ مادر
خط ا
  • خط ب
سامانهٔ خواهرCypro-Minoan syllabary
ایزو ۱۵۹۲۴Linb, 401
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدLinear B
دامنه یونیکد

خط ب دارای ۸۷ نشانه هجا و بیش از ۱۰۰ اندیشه‌نگاشت بود. علائم شناخته‌شده از خط ب به شرح زیر می‌باشند.

علائم شناخته‌شده از خط
-a -e -i -o -u
𐀀   a

*۰۸

𐀁   e

*۳۸

𐀂   i

*۲۸

𐀃   o

*۶۱

𐀄   u

*۱۰

d- 𐀅   da

*۰۱

𐀆   de

*۴۵

𐀇   di

*۰۷

𐀈   do

*۱۴

𐀉   du

*۵۱

j- 𐀊   ja

*۵۷

𐀋   je

*۴۶

𐀍   jo

*۳۶

k- 𐀏   ka

*۷۷

𐀐   ke

*۴۴

𐀑   ki

*۶۷

𐀒   ko

*۷۰

𐀓   ku

*۸۱

m- 𐀔   ma

*۸۰

𐀕   me

*۱۳

𐀖   mi

*۷۳

𐀗   mo

*۱۵

𐀘   mu

*۲۳

n- 𐀙   na

*۰۶

𐀚   ne

*۲۴

𐀛   ni

*۳۰

𐀜   no

*۵۲

𐀝   nu

*۵۵

p- 𐀞   pa

*۰۳

𐀟   pe

*۷۲

𐀠   pi

*۳۹

𐀡   po

*۱۱

𐀢   pu

*۵۰

q- 𐀣   qa

*۱۶

𐀤   qe

*۷۸

𐀥   qi

*۲۱

𐀦   qo

*۳۲

r- 𐀨   ra

*۶۰

𐀩   re

*۲۷

𐀪   ri

*۵۳

𐀫   ro

*۰۲

𐀬   ru

*۲۶

s- 𐀭   sa

*۳۱

𐀮   se

*۰۹

𐀯   si

*۴۱

𐀰   so

*۱۲

𐀱   su

*۵۸

t- 𐀲   ta

*۵۹

𐀳   te

*۰۴

𐀴   ti

*۳۷

𐀵   to

*۰۵

𐀶   tu

*۶۹

w- 𐀷   wa

*۵۴

𐀸   we

*۷۵

𐀹   wi

*۴۰

𐀺   wo

*۴۲

z- 𐀼   za

*۱۷

𐀽   ze

*۷۴

𐀿   zo

*۲۰

منابع

ویرایش
  1. "New Linear B tablet found at Iklaina". Comité International Permanent des Études Mycéniennes, UNESCO. Archived from the original on 15 October 2013. Retrieved 29 April 2012.