در مخابرات و پرفشنال آیدو خط متوازن (انگلیسی: Balanced line) خط انتقالی است که در آن هریک از رساناها نسبت به زمین پاگیری‌های یکسان دارد.

خط متوازن

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش