خط هم‌گوشه

یک خط هم‌گوشه که به سوی قطب شمال می‌رود.
نمونه‌ای از یک خط هم‌گوشه که از قطب تا قطب کشیده شده باشد.

در دانش ناوبری، خط هم‌گوشه (به انگلیسی: Loxodromic Curve یا Rumb Line) خطی فرضی روی کره زمین است که همه نصف‌النهارهای تحت یک زاویه معین و یکسان را قطع می‌نماید. در این مسیر زاویه حامل، ثابت باقی می‌ماند.

به این خط، خط انحراف کشتی، خط دریانوردی، خط نصف‌النهارات، خط رامب و راه ثابت نیز گفته می‌شود.

این خط کلیه نصف‌النهارهای دارای زوایای مورب مساوی را قطع می‌کند و به صورت خط راست روی پروژکشن مرکاتور ظاهر می‌شود. خط هم گوشه‌ای که به وسیله هواپیما تعقیب می‌شود، خط هم‌گوشه قطب‌نمایی نام دارد و خط هم گوشه‌ای که به وسیله قطب‌نمای آزاد رسم می‌شود، خط هم‌گوشه مغناطیسی نامیده می‌شود.

خط استوا و تمام مدارات در حالیکه یک دایره عظیمه به‌شمار می‌آیند، خط هم‌گوشه نیز هستند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Ross، J.M. (editor) (1878). "The Globe Encyclopaedia of Universal Information"، Vol. IV، Edinburgh-Scotland، Thomas C. Jack، Grange Publishing Works