خط هم‌گوشه

در دانش ناوبری، خط هم‌گوشه (به انگلیسی: Loxodromic Curve یا Rumb Line) خطی فرضی روی کره زمین است که همه نصف‌النهارهای تحت یک زاویه معین و یکسان را قطع می‌نماید. در این مسیر زاویه حامل، ثابت باقی می‌ماند.

یک خط هم‌گوشه که به سوی قطب شمال می‌رود.
نمونه‌ای از یک خط هم‌گوشه که از قطب تا قطب کشیده شده باشد.

به این خط، خط انحراف کشتی، خط دریانوردی، خط نصف‌النهارات، خط رامب و راه ثابت نیز گفته می‌شود.

این خط کلیه نصف‌النهارهای دارای زوایای مورب مساوی را قطع می‌کند و به صورت خط راست روی پروژکشن مرکاتور ظاهر می‌شود. خط هم گوشه‌ای که به وسیله هواپیما تعقیب می‌شود، خط هم‌گوشه قطب‌نمایی نام دارد و خط هم گوشه‌ای که به وسیله قطب‌نمای آزاد رسم می‌شود، خط هم‌گوشه مغناطیسی نامیده می‌شود.

خط استوا و تمام مدارات در حالیکه یک دایره عظیمه به‌شمار می‌آیند، خط هم‌گوشه نیز هستند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Ross، J.M. (editor) (1878). "The Globe Encyclopaedia of Universal Information"، Vol. IV، Edinburgh-Scotland، Thomas C. Jack، Grange Publishing Works