خلیل‌آباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خلیل‌آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرستان ویرایش

شهر ویرایش

روستا ویرایش

استان اردبیل ویرایش

استان اصفهان ویرایش

استان چهارمحال و بختیاری ویرایش

  • خلیل‌آباد (ریگ) روستایی در دهستان ریگ بخش مرکزی شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری
  • خلیل‌آباد (میلاس) روستایی در دهستان میلاس بخش مرکزی شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسان جنوبی ویرایش

استان خراسان رضوی ویرایش

  • خلیل‌آباد (خواف) روستایی در دهستان بالاخواف بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی
  • خلیل‌آباد (جغتای) روستایی در دهستان پائین جوین بخش هلالی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی
  • خلیل‌آباد (فریمان) روستایی در دهستان قلندرآباد بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استان خراسان رضوی

استان خوزستان ویرایش

استان سیستان و بلوچستان ویرایش

استان کرمان ویرایش

استان کرمانشاه ویرایش

استان لرستان ویرایش

استان مرکزی ویرایش

استان یزد ویرایش