خم ساحل[۱] (انگلیسی: Bight) در جغرافیا به انحنا و خمیدگی در خط ساحلی، رودخانه یا دیگر عوارض جغرافیایی گفته می‌شود. خم ساحلی معمولاً به شکل خلیجی بزرگ و باز دیده می‌شود که به آرامی عقب‌نشینی کرده است. خم ساحل با ژرفای کمتر از دریاراه متمایز می‌شود.

خم‌های ساحلی در خلیج بزرگ استرالیا

منابع

  1. فرهنگ جامع علوم زمین، انتشارات فرهنگ معاصر