خنگ

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خنگ ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  • اسب سفید
  • واژه اهانت آمیز به معنای کودن
روستاها
فیلم‌ها
نام کاریز (قنات)
نام دیگر جای‌ها