خوآن

نام کوچک مردانه

خوآن (Juan) یک نام کوچک است که تغییریافتهٔ جان (John) در زبانهای اسپانیایی و زبان مانکس است؛ خوآن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش