خواجه سینان پاشا

خواجه سنان پاشا ( ۱۵۰۶- ۳ آوریل ۱۵۹۶) سردار سپاه و وزیر اعظم آلبانیائیتبار دولت عثمانی بود.

زندگیویرایش

در سال ۱۵۶۹ فرماندار مصر عثمانی بود و در ۱۵۷۱ در فتح یمن شرکت کرد. در ۱۵۷۴ در اشغال تونس (۱۵۷۴) فرمانده نظامی بود.

در ۱۵۸۰ فرمانده سپاه عثمانی در جنگ‌های صفوی-عثمانی (۱۵۷۸-۱۵۹۰) بود؛ و وزیر اعظم سلطان مراد سوم شد. اما یک سال بعد تبعید شد.

در سال ۱۵۸۹ فرماندار دمشق شد و پس از انقلاب بزرگ جان‌نثارها، برای دومین بار وزیر اعظم شد.

منابعویرایش

ویکی انگلیسی