خواستگاری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خواستگاری به معنای پیشنهاد ازدواج است. خواستگاری به این موارد هم می‌تواند اشاره داشته باشد: