خوانده

(تغییرمسیر از خوانده (حقوق))

خوانده (مدعی علیه در قوانین سابق) در علم حقوق شخصی (حقوقی یا حقیقی) است که خواهان به ضررش در دادگاه حقوقی صالح اقامه دعوا می‌کند. خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان از خود دفاع کرده یا اقامه دعوای جدید نماید.[۱]

منابعویرایش

  1. ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی