خوجامیناسیشویلی

خوجامیناسیشویلی (به انگلیسی: Khojaminasishvili) از خانوادهٔ تجار ثروتمند ارمنی ساکن گرجستان بود که با نشان پرنس از سوی پادشاه گرجستان "هراکلیوس دوم" Erekle II در ۱۷۷۵ مورد تجلیل قرار گرفت و سمت‌ها و عناوینش از سوی دولت امپراتوری روسیه در ۱۸۵۷ مورد تائید قرار گرفت.

پانویسویرایش