خودکشی اجباری نوعی خودکشی‌ست که در آن، فرد تمایل به کشتن خود ندارد، ولی مجبور به این کار می‌شود. مرگ سقراط از جمله نمونه‌های خودکشی اجباری‌ست.

منابعویرایش