خورشید خانم

خورشید خانم از نقش‌مایه‌های ایرانی است که به دفعات و در طی قرون متمادی توسط نگارگران و نقاشان ایرانی استفاده می‌گردد.

این نقش‌مایه صورت خورشید را به صورت زنی تصویر می‌کند با ابروان پیوسته و موهای مشکی با فرق از وسط باز شده و گیس‌هایی به صورت هلال بر روی صورت آورده شده و لبانی کوچک.

در اطراف صورت گاهی مواقع شعاع نور و در دهه‌های اخیر چارقد کشیده می‌شود.

نمونه‌هایی از تصاویر خورشید خانم در تکیه معاون الملک وجود دارد.

پانویسویرایش

پیوند به بیرونویرایش