خوشه (گیاه‌شناسی)

خوشه گندم

خوشه بخشی از ساقهٔ گیاه غلاتی مانند گندم یا ذرت است که دانه را نگه می‌دارد.[۱] هم به بخش مهمی در تعدادی از گیاهان هم اشاره می‌کند.[۲]

خوشه‌های نرسیده جو ،گندم و چاودار

خوشه گل‌آذینی شامل ساقه‌ای مرکزی است که ردیف‌هایی از پخ گل‌ها محکم کنار هم رشد می‌کنند. این در میوه‌های دارای دانه‌های قابل خوردن اتفاق می‌افتد. خوشه در غلات، بوسیلهٔ برگهایی به نام سبوس محافظت می‌شود.[۳]

در بعضی از گونه‌ها (از جمله گندم)، خوشه‌های نرسیده، علاوه بر برگهای قسمت پایین گیاه، مشارکت عمده‌ای در فتوسنتز دارند.

انگلی به نام «آنگیونا تریتیسی» در طی رشد، به ویژه بر خوشه‌های گندم و چاودار بوسیلهٔ از بین بردن بافت‌ها و ساقه‌ها تأثیر می‌گذارد. این انگل به استثنای آفریقای شمالی و آسیای غربی در همهٔ کشورها بوسیلهٔ سیستم کاشتن گیاهان مشابه ریشه‌کن شده‌است.[۴]

منابعویرایش

  1. Jackson, Benjamin Daydon (1928). A Glossary of Botanic Terms with their Derivation and Accent (fourth ed.). London: Gerald Duckworth & Co. Ltd. p. 121.
  2. Swartz, Delbert (1971). Collegiate Dictionary of Botany. New York: The Ronald Press Company. p. 162.
  3. Lerner, Rosie. "Corn - Ears". Senior Study Vegetables. Purdue University. Retrieved 2012-05-24.
  4. "Ear Cockle Disease of Wheat". Agrihunt. Retrieved 24 May 2012.