باز کردن منو اصلی

خیابان لطفعلی‌خان زند نام خیابانی تاریخی در شهر شیراز است. این خیابان در منطقهٔ ۸ شیراز و در نزدیکی مسجد شاه‌چراغ واقع شده‌است.

مسجد نصیرالملک در محلهٔ گود عربان، در جنوب خیابان لطفعلی‌خان زند واقع شده‌است. همچنین مسجد وکیل و حمام وکيل در خیابان لطفعلی‌خان زند قرار دارند.

باغ‌های قصرالدشت در غرب خیابان لطفعلی‌خان زند واقع شده‌اند.[۱]

منابعویرایش