خیابان مجاهدین اسلام

خیابان مجاهدین اسلام (ژاله پیشین)، خیابانی قدیمی در منطقه دوازده تهران و یکی از نقاط اتصال مرکز به شرق تهران است. این خیابان از باختر به خیابان و میدان بهارستان و از خاور به خیابان شهباز (۱۷ شهریور کنونی) و میدان شهدا (ژاله) محدود می‌شود.[۱]

چهارراه آب سردار، خیابان ایران، بیمارستان‌های شفایحیائیان و معیری، هیئت فاطمیون تهران، برج‌های مسکونی بهنام، ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ و ساختمان مجلس شورای اسلامی در این خیابان هستند.[۲][۳][۴][۵]

پانویسویرایش

منابعویرایش