خیابان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خیابان نوعی گذرگاه است و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

جستارهای وابستهویرایش