خیلی هیجان زده‌ام

«خیلی هیجان زده‌ام» تک‌آهنگی از خواهران پوینتر است. این تک‌آهنگ در چارت‌های سوئد جزو ده ترانه اول قرار گرفت.

«خیلی هیجان زده‌ام»
تک‌آهنگ خواهران پوینتر
زمان۴:۵۳
ناشرپلنت ریکوردز
گاه‌نگاری تک‌آهنگ‌های خواهران پوینتر
«"موسیقی آمریکا"» «خیلی هیجان زده‌ام»

منابع

ویرایش