داب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

داب می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: