دادلی دورسلی

دادلی دورسلی یکی از شخصیت‌ها در مجموعه کتابهای هری پاتر) است. او پسر لوس و ناز پروردهٔ پتونیا و ورنون دورسلی است. او به خاطر حرص ورزیدن، بسیار چاق و سنگین است. سرگرمی او وقت گذراندن با دار و دسته‌اش و کتک‌زدن پسر خاله‌اش هری است. دادلی در حال حاضر به مدرسه اسملتینگز، می‌رود.

او سابقاً یک عمل جراحی برای برداشتن دم خوک‌مانندی که هاگرید در تولد یازده سالگی هری برای او گذاشته بود داشته است.

در اصل...ویرایش

دادلی از کلمهٔ Dud به معنای «چیزی که هنوز منفجر نشده است» می‌باشد. دورسلی نام شهر کوچکی در بریتانیا است.


تبارنامهویرایش

خانواده پورل
سالازار اسلایترین
انتیاچ پورلکادمس پورلایگنوتس پورل
نسل‌های زیادنسل‌های زیادنسل‌های زیاد
ماروولو گونت
خاندان بلک
مورفین گونتمروپ گونتتام ریدل پدر
تام ماروولو ریدلسپتیموس ویزلیسدرلا بلکآقا و خانم دورسلیآقا و خانم اونزآقا و خانم پاتر
آپولاین دلاکورآقای دلاکورمالی پریوتآرتور ویزلیمارچ دورسلیورنون دورسلیپتونیا اونزلی‌لی اونزجیمز پاتر
گابریل دلاکورچارلی ویزلیفرد ویزلیدادلی دورسلی
فلور دلاکورویلیام ویزلیپرسی ویزلیجورج ویزلیهرمیون گرنجررونالد ویزلیجینورا ویزلیهری پاتر
ویکتوار ویزلیدیگر فرزندانفرد ویزلیرز ویزلیهوگو ویزلیجیمز پاترآلبوس پاترلی‌لی پاتر

توضیح: رنگ‌های مختلف دلالت بر نسل‌های مختلف دارند.