دادگاه نظامی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دادگاه نظامی نوعی دادگاه است که بر پایه قوانین نظامی عمل می‌کند؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: