دارتموث بیسیک

دارتموث بیسیک نسخه اصلی زبان برنامه‌نویسی BASIC است. این نام به این دلیل است که در دانشکده دارتموث طراحی و اجرا شد. زبان توسط John Kemeny و Thomas Kurtz به عنوان بخشی از سیستم به اشتراک گذاری زمان (Dartmouts (DTSS طراحی شده بود و یکی از اولین زبانهای برنامه‌نویسی بود که به صورت تعاملی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دارتموث بیسیک
طراحی شده توسطجان کمنی، توماس کورتز
ظهوریافته در۱۹۶۴؛ ۵۶ سال پیش (۱۹۶۴)
CF.
تأثیر گرفته از
بیسیک، فورترن

منابعویرایش