دارخزک اوراسیایی

گونه‌ای از دارخزک‌ها

دارخزک اوراسیایی (نام علمی: Certhia familiaris) پرنده ای است از راسته گنجشک‌سانان. این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و با رنگ قهوه ای و منقار خمیده دیده می شود. دارخزک اوراسیایی روی درختان به صورت خزیدن حرکت می کند نوار ابرویی سفید و نسبتاً پهنی دارد که تا انتهای گوشپرهای قهوه ای خاکستری اش امتداد دارد. زیستگاه: این پرنده درمناطق کوهستانی با جنگل های دارای درختان گوناگون تا ارتفاع 3000 متری، باغ ها و درختان قدیمی به سر برد ه و زیر پوست جدا شده ی درختان یا در شکاف درختان آشیانه می سازد. در ایران به صورت بومی و در مناطق زیستگاهی مناسب نسبتاً فراوان است.

دارخزک اوراسیایی
Subspecies C. f. macrodactyla or C. f. familiaris
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرنده
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: دارخزک
سرده: دارخزک
گونه: دارخزک اوراسیایی
نام دوبخشی
Certhia familiaris
Green – resident all year

Blue – winter visitor only
Magenta – subspecies now often split as
Hodgson's Treecreeper

پانویس ویرایش