داف

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

داف ممکن است به یکی از این موارد گفته شود:

همچنین گاهی میتواند به هر فرد جذابی نسبت داده شود