دانشمندجی (انگلیسی: Danishmendji; تولد نامشخص – ۱۳۴۸) فرمانروا از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸، خان خانات جغتای بود. او دومین خان از خانات چغتای بود که از تبار اوگتای خان بود.

دانشمندجی
خان خانات جغتای
سلطنت۱۳۴۶–۱۳۴۸
پیشینغازان خان بن یساور
جانشینBayan Qulï (به عنوان خان خانات چغتای غربی)
طغلق تیمور (به عنوان خان مغولستان)
زادهunknown
درگذشته۱۳۴۸
فرزند(ان)Soyurgatmish
پدرقایدو[۱]

منابع ویرایش

  1. Ghiyās̲ al-Dīn ibn Humām al-Dīn Khvānd Mīr, trans. by Wheeler McIntosh Thackston, Habibü's-siyer: Moğol ve Türk hâkimiyeti (1994), p. 412